Dental prophylactic examination

Dental examination

Dental prophylaxis examination includes visual and X-ray examination of the teeth and gums. Specialists of our clinic advise to do it at least once a year. This procedure will help the patient to be regularly informed about the health of their teeth and, if needed, will allow eliminating dental problems in their early stages, whereas for the physician – regularly follow the health of the patient’s teeth and make more precise treatment plan, if it is needed

Procedure of the dental prophylactic examination

  • During conversation a specialist inquiries a patient about his/her complaints and possible teeth or gum problems the patient worries about.
  • The dentist visually inspects the patient’s teeth and records the health condition of the teeth and gums, as well as checks the gum health by determining the depth of the gum pockets using a special tool. That allows determining if any periodontal changes have not started.
  • Any necessary dental x-ray examinations are done.

*Dental hygienic procedure is recommended before the dental prophylaxis examination.

Our specialists

Maija Kalēja
Dr. Maija KalējaCertified dentist
 

 

Maija Briede- Narbute
Dr. Maija Briede-NarbuteCertified dentist
 

 

Iveta Pleša- Rutule
Dr. Iveta Pleša RutuleCertified dentist
 

 

Nadīna Paupere
Dr. Nadīna PaupereCertified dentist
 

 

Zane Vasermane
Dr. Zane VasermaneCertified dentist
 

 

Anastasija Samoilova
Dr. Anastasija SamoilovaCertified dentist
 

 

Pacienta apmeklējums par katru vizīti
12.00 Eur
Darba vietas sagatavošana, instrumentu sterilizācija, nepieciešamie vienreizējie materiāli
Izmeklēšana
39.00 Eur
Mutes dobuma un zobu detalizēts novērtējums, kartiņas sastādīšana
Konsultācija ar nelielu laika patēriņu (Līdz 15 min)
15.00 Eur
Konsultācija līdz 30 min
30.00 Eur
Ārstēšanas plāns terapijai
40.00 Eur
Digitālais rentgena uzņēmums
10.00 Eur
Rentgens ar aptuveni 40% samazinātu rentgenstarojumu un datorizētas uzņēmuma analīzes iespējām
Katrs nākamais rentgena uzņēmums
9.00 Eur
Rtg novērtējums
4.00 Eur
Izmeklēšana akūtā gadījumā
29.00 Eur
(Bez Rtg cenas)
Ortopantomogrammas novērtējums
9.00 Eur
Kompleksa ārstēšanas plāna sastādīšana
90.00 Eur
Ieskaitot konsultācijas laiku, diagnostisko veiduļu analīzi
Ārsta darbs stundā
90.00 Eur / h
Veicot cenrādī neparedzētos darbus
Vitalitātes tests
6.00 Eur
Par neierašanos, ja personāls nav brīdināts iepriekšējā dienā
40.00 Eur
Analīžu nosūtīšana uz histoloģiju
20.00 Eur

Apply for a visit!